summation

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet summation

  • "När vi så summerar dödlighet i ovanstående orsaker får vi ett intervall mellan 1,5 miljoner och 3,2 miljoner dödsfall, med en mittpunkts summation av 2.5 miljoner dödsfall, från de “ indirekta ” effekterna av minskat vårdutnyttjande."

Diskussion om ordet summation

summation

summations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet summation

  • "the summation of four and three gives seven"

Ordet summation har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom litteratur
  • Inom matematik
botanik
litteratur
matematik

Ordet summation inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till summation (inom botanik)

Möjliga synonymer till summation (inom botanik)

Ordet summation inom litteratur

a concluding summary (as in presenting a case before a law court)

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till summation (inom litteratur)

Ordet summation inom matematik

the arithmetic operation of summing; calculating the sum of two or more numbers

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till summation (inom matematik)

Diskussion om ordet summation