resumé

resumén
resuméer
resuméerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till resumé

Hur böjs ordet resumé på svenska?

Obestämd singular: resumé
Bestämd singular: resumén
Obestämd plural: resuméer
Bestämd plural: resuméerna

Rim på resumé

Vad betyder resumé inom media ?

kort sammanfattning, överblick, sammandrag

Möjliga synonymer till resumé

Diskussion om ordet resumé

 • - 2018-01-24

  tillbaka

resume

resumes
Substantiv

Översättningar

Ordet resume har 2 betydelser

 • Inom formell stil
 • Inom teater
formell stil
teater

Ordet resume inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Svenska

Synonymer till resume (inom formell stil)

Ordet resume inom teater

Översättningar (inom teater)

Synonymer till resume (inom teater)

Diskussion om ordet resume

resume

resume
resumed
resumed
Verb

Översättningar (inom teater)

Synonymer till resume (inom teater)

Hur används ordet resume

 • "We resumed the negotiations"
 • "resume a title"
 • "resume an office"
 • "resume one's duties"

Ordet resume har 3 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
ålderdomlig
generell
ALLMÄNT

Vad betyder resume inom ålderdomlig ?

take up or begin anew

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till resume (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till resume (inom ålderdomlig)

Ordet resume inom generell

assume anew

Ordet resume inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till resume (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till resume (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet resume

résumé

résumés
Substantiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till résumé

Diskussion om ordet résumé