recapitulate

recapitulate
recapitulated
recapitulated
Verb

Översättningar

Synonymer till recapitulate

Hur används ordet recapitulate

  • "Let's recapitulate the main ideas"

Ordet recapitulate har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
ALLMÄNT
sport

Vad betyder recapitulate inom ALLMÄNT ?

summarize briefly

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till recapitulate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till recapitulate (inom ALLMÄNT)

Ordet recapitulate inom sport

Synonymer till recapitulate (inom sport)

Möjliga synonymer till recapitulate (inom sport)

Diskussion om ordet recapitulate