recap

recap
recapped
recapped
Verb

Synonymer till recap

Diskussion om ordet recap

recap

recaps
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till recap

Diskussion om ordet recap