reprise

reprise
reprised
reprised
Verb

Översättningar

Synonymer till reprise

Vad betyder reprise inom ALLMÄNT ?

repeat an earlier theme of a musical composition

Möjliga synonymer till reprise

Diskussion om ordet reprise

reprise

reprises
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet reprise

  • "Favourite in reprise"

Möjliga synonymer till reprise

Diskussion om ordet reprise