review

[rɪˈvjuː]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet review?

[rɪˈvjuː]

Hur används ordet review

 • "Bland de åtalade finns chefen för Landsbanki, Sigurjon P Arnason och ytterligare fem före detta anställda med hög ställning inom bankledningen, skriver engelskspråkiga Island review."
 • "Deras debutalbum som släpptes 2010 togs emot väl och hamnade på Swedish review charts 2010."
 • "Deras debutalbum, som släpptes 2010, togs emot väl och hamnade på Swedish review charts 2010."
 • "” It appears the entire review process was a sham, a slow motion coverup … ”"
 • "Under onsdagen kommer analytiker från OECD till Halmstad som ett led i deras uppdrag att ta fram en så kallad Terriotorial review för megaregionen Öresund-Västsverige-Oslo."
 • "FN:s Universal periodic review ( UPR ) har genomfört två granskningar – 2010 och 2015."
 • "Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter granskas nu i veckan i Genève inom ramen för FN:s Universal periodic review ( UPR )."
 • "Dagens Nyheter har begärt ut den av regeringen beställda, rapporten ” Strategic review of Postnord ” som till stor del var överstruken med svart tusch."
 • "Forskningsrapporten är ännu inte faktagranskad via så kallad peer review, som krävs för att publicera i en vetenskaplig tidsskrift ( se faktaruta )."
 • "Än så länge är deras data inte granskad genom så kallad ” peer review ”, vilket betyder att uppgifterna ännu så länge endast kommer från företagen själva."

Rim på review

Vad betyder review inom film ?

granskning

Möjliga synonymer till review

Diskussion om ordet review

 • - 2010-09-14

  På svenska heter detta recensera/recension.

review

review
reviewed
reviewed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet review

 • "She reviews books for the New York Times"
 • "she reviewed her achievements with pride"

Ordet review har 5 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom militärväsen
litteratur
ekonomi
generell
ALLMÄNT
militärväsen

Vad betyder review inom litteratur ?

appraise critically

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Synonymer till review (inom litteratur)

Ordet review inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till review (inom ekonomi)

Ordet review inom generell

look at again; examine again

look back upon (a period of time, sequence of events, etc.); remember

Översättningar (inom generell)

Synonymer till review (inom generell)

Uttryck till review (inom generell)

Möjliga synonymer till review (inom generell)

Ordet review inom ALLMÄNT

study anew, as for a test refresh one's memory

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till review (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till review (inom ALLMÄNT)

Ordet review inom militärväsen

to hold a review of one's troops

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till review (inom militärväsen)

Diskussion om ordet review

review

reviews
Substantiv

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Hur används ordet review

 • "review button"

Ordet review har 7 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom utbildning
 • Inom juridik
 • Inom film
 • Inom media
 • Inom generell
 • Inom teknik
ekonomi
utbildning
juridik
film
media
generell
teknik

Ordet review inom utbildning

practice intended to polish performance or refresh the memory

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till review (inom utbildning)

Ordet review inom juridik

(law) a judicial reexamination of the proceedings of a court (especially by an appellate court)

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till review (inom juridik)

Ordet review inom film

a report in a newspaper, magazine, or programme that gives an opinion about a new book or film

Översättningar (inom film)

Svenska

Möjliga synonymer till review (inom film)

Ordet review inom media

an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play) a periodical that publishes critical essays on current affairs or literature or art

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till review (inom media)

Möjliga synonymer till review (inom media)

Ordet review inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till review (inom generell)

Uttryck till review (inom generell)

Möjliga synonymer till review (inom generell)

Möjliga synonymer till review (inom generell)

Ordet review inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till review (inom teknik)

Diskussion om ordet review