look back

look back
looked back
looked back
Verb

Översättningar

Synonymer till look back

Ordet look back har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom litteratur
generell
litteratur

Vad betyder look back inom generell, generell ?

look towards one's back

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till look back (inom generell)

Ordet look back inom litteratur

Synonymer till look back (inom litteratur)

Möjliga synonymer till look back (inom litteratur)

Diskussion om ordet look back