överpröva

överprövar
överprövade
överprövat
Verb

Översättningar

Synonymer till överpröva

Hur böjs ordet överpröva på svenska?

Presens: överprövar
Preteritum: överprövade
Supinum: överprövat

Ordet överpröva har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom spel
juridik
spel

Ordet överpröva inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till överpröva (inom juridik)

Möjliga synonymer till överpröva (inom juridik)

Ordet överpröva inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till överpröva (inom spel)

Diskussion om ordet överpröva