pröva

prövar
prövade
prövat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till pröva

Hur böjs ordet pröva på svenska?

Presens: prövar
Preteritum: prövade
Supinum: prövat

Hur används ordet pröva

 • "– Om det skulle visa sig att det läcker ut personuppgifter från Dakar så har den enskilde samma möjligheter att pröva detta rättsligt och frågan om skadestånd."
 • "Men jag hade ingen vetskap om att de var där säger bygglovschefen Börje Nilsson, vars avdelning nu ska pröva frågan om bygglov."
 • "Det handlar också om att hitta helt nya affärsmodeller och pröva dem, säger Cecilia Krönlein."
 • "Medarbetare som endast kunnat arbeta i kommunal regi kan välja att pröva sina egna möjligheter eller byta anställning."
 • "– Jag tror att svensk idrott är redo att pröva 51-procentsregeln för att se vart det kan bära, säger Carl Fhager bland annat."
 • "För studenten handlar det om att komma ut, pröva på och få veta vilken marknad man möter."
 • "Naturskyddsföreningen i Bohuslän har därför skrivit till Miljööverdomstolen och begärt att domstolen skall pröva principfrågan : kan man särskilja behov för människor att kunna komma ut på havet och behov av bryggor?"
 • "Under fastetiden kan man pröva något som man sen inte behöver permanenta, eller man kan påbörja en förändring som man vet att man önskar."
 • "Men känslan av att vara pilot, och som i Lasse Dahlqvist gamla schlagerdänga Gå upp och pröva dina vingar från filmen Örnungar, lever i högsta grad för henne."
 • "Men nu kräver partiet Nur, landets näst största islamiströrelse, att höga skriftlärda i al-Azhar ska pröva om lånet är förenligt med islamiska sharia-lagar."

Ordet pröva har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom utbildning
 • Inom medicin
 • Inom juridik
generell
utbildning
medicin
juridik

Ordet pröva inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till pröva (inom generell)

Ordet pröva inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till pröva (inom utbildning)

Möjliga synonymer till pröva (inom utbildning)

Ordet pröva inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska
 • hear  [ juridik ]
 • assay  [ vardagligt ]

Synonymer till pröva (inom medicin)

Möjliga synonymer till pröva (inom medicin)

Ordet pröva inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till pröva (inom juridik)

Möjliga synonymer till pröva (inom juridik)

Diskussion om ordet pröva