syna

['sy:,na]
synar
synade
synats
Verb

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet syna?

['sy:,na]

Hur böjs ordet syna på svenska?

Presens: synar
Preteritum: synade
Supinum: synats

Hur används ordet syna

 • "– Jag skulle egentligen ha velat syna frågan om vilka möjligheter man har att begränsa det kommunala självstyret när det handlar om sådana här säkerhetsfrågor."
 • "Baylan och Lilleholt begärde för några månader sedan, i ett brev till Sefcovic, att kommissionen ska syna projektet i sömmarna och bedöma vad det innebär för EU:s energipolitik."
 • "När sådant här uppstår måste man kraftfullt ta avstånd och begära en utredning och syna verksamheten i sömmarna – direkt."
 • "KARLSKRONA | Den mordåtalade 27-åringens advokat tar hjälp av experter för att syna bevisningen i fallet."
 • "Polisen vill syna länets tidningar"
 • "” Låt en kommission syna Quick-fallet ”"
 • "– Vi vill syna vad en sådan region skulle medföra innan vi ställer oss bakom."
 • "- Efter stormen, vid ungefär klockan tre i natt, ska man börja syna av de 75 milen järnväg, om det inte hänt något särskilt ska trafiken vara i gång"
 • "– Därför måste vi syna och granska ordentligt var det har gått fel, så det inte upprepas i framtiden."
 • "Som gammal älvräddare vill jag syna Fortums planer först, säger Jonny Mill, kommunpolitiker för Social Radikala Demokraterna i Ljusdal."

Ordet syna har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom spel
allmänt
spel

Vad betyder syna inom allmänt ?

noggrann|noggrant och kritiskt betrakta eller undersöka med hjälp av synen

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till syna (inom allmänt)

Ordet syna inom spel

POKER att följa med i spelet genom att satsa lika mycket som föregående spelare

Översättningar (inom spel)

Engelska

Diskussion om ordet syna