pejla

pejlar
pejlade
pejlat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet pejla på svenska?

Presens: pejlar
Preteritum: pejlade
Supinum: pejlat

Hur används ordet pejla

  • "Manicken kan pejla in alla mobiltelefoner"
  • "Programmet pejlar in trådlösa nätverk"
  • "Pejla in botten"
  • "Pejla in barnen"

Rim på pejla

Ordet pejla har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
generell
bildligt
vardagligt

Ordet pejla inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till pejla

Ordet pejla inom bildligt

Översättningar

Engelska

Synonymer till pejla

Möjliga synonymer till pejla

Ordet pejla inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till pejla

Möjliga synonymer till pejla