pejla

pejlar
pejlade
pejlat
Verb

Översättningar

Synonymer till pejla

Hur böjs ordet pejla på svenska?

Presens: pejlar
Preteritum: pejlade
Supinum: pejlat

Hur används ordet pejla

  • "Programmet pejlar in trådlösa nätverk"
  • "Manicken kan pejla in alla mobiltelefoner"
  • "Pejla in botten"
  • "Pejla in barnen"

Rim på pejla

Ordet pejla har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
generell
bildligt
vardagligt

Ordet pejla inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till pejla (inom generell)

Ordet pejla inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till pejla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pejla (inom bildligt)

Ordet pejla inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pejla (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pejla (inom vardagligt)

Diskussion om ordet pejla

  • - 2008-11-25

    lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll