utreda

utreder
utredde
utrett
Verb

Synonymer till utreda

Hur böjs ordet utreda på svenska?

Presens: utreder
Preteritum: utredde
Supinum: utrett

Hur används ordet utreda

 • "Japans judoförbund ska nu utreda saken."
 • "Dessutom har polisen viktiga uppgifter – som att utreda vålds- och egendomsbrott."
 • "Men nu håller alltså Socialstyrelsen på att utreda behovet av en ny lagstiftning för estetiska behandlingar."
 • "Nu vill regeringen utreda om donation vid hjärtdöd kan införas även i Sverige."
 • "I oktober bad Pakistan schweiziska myndigheter utreda presidentens misstänkta penningtvätt, som tros omfatta motsvarande omkring 75 miljoner kronor."
 • "Låt utreda fallet Quick"
 • "Kommunalråden Kia Andreasson ( MP ) och Johan Nyhus ( S ) vill utreda hela trängselskattezonen och tror inte på en snabb förändring."
 • "När man där fick utökat ansvar för trafikplaneringen gavs uppdraget till Banverket att utreda en tågtunnel under Göteborg."
 • "Beatrice Ask ( M ) : Man ska väga in om kameran kan avslöja eller utreda brott."
 • "Försäkringskassan har skyldighet att utreda alla inkomna anmälningar."
 • "Polisen ska nu utreda händelsen, vilket man vanligtvis gör vid dödsolyckor."
 • "Brott som begås på internet, som databedrägerier, barnpornografi och grooming, kommer i det närmaste bli omöjliga att utreda."
 • "Numera används inte grundvattentäkten där men länsstyrelsen vill nu ta reda på hur pass förorenat och hur stort området är för att utreda eventuellt bildande av ett nytt miljöriskområde."
 • "Polisen ska nu höra de fyra eleverna igen och utreda vad som har hänt."
 • "– Vi kommer i detalj utreda anledningen till olyckan."
 • "Vi har en direkt tillsatt grupp att titta på det här, för att utreda det närmare, säger marknadschefen på företaget."
 • "Inspektionen anser att åtgärderna som gjordes för att utreda patientens förstoppning var rimliga, trots den senare upptäckte en tumör i tjocktarmen."
 • "– Vi har haft ärende som är svåra att utreda och tar lång tid."
 • "– Jag skulle tro att försvaret har flera av det här uppgifterna redan, men vi behöver utreda det, säger Carl Johan Bernelid."
 • "Lokaltidningarna berättar i dag, torsdag, att efter flera veckors infekterad debatt om lokalfrågan har regionrådet Christina Mattisson ( S ) nu gett regiondirektören Anna-Lena Cederström att utreda alternativet att Musik i Blekinge stannar kvar i sina nuvarande lokaler."

Vad betyder utreda inom ekonomi ?

undersöka detaljerna om något för att bättre förstå det

Relaterat till utreda

splittring

problem

begriplighet

kompromiss

logik

omdöme

uppmärksamhet

fördelning

upplösning

fråga

reglering

svar

visshet

bevis

befrielse

lättvindighet

räddning

avhandling

uttydning

förstånd

kunskap

bevisföring

avslöjande

orsakssammanhang

rakhet

upprullning

Diskussion om ordet utreda