bespeja

Verb [-]

Översättningar

Hur används ordet bespeja

  • "De visade sig olorskräckta och låto förstå, att de voro utskickade endast för att bespeja landets beskaffenhet... A M Strinnholm 1836"

Vad betyder bespeja inom ålderdomlig ?

att spana på någon eller något, bevaka

Möjliga synonymer till bespeja

Diskussion om ordet bespeja