utfundera

Verb

Relaterat till utfundera

omdöme

planmässighet

uttydning

upptäckt

eftertanke

alstring