utfundera

Verb

Relaterat till utfundera

omdöme

planmässighet

upptäckt

uttydning

eftertanke

alstring