läsa mellan raderna

Vanliga uttryck

Översättningar

Vad betyder läsa mellan raderna inom generell ?

Uttolka något underförstått eller en dold mening från ur en text.

Översättningar