inrätta

inrättar
inrättade
inrättat
Verb

Översättningar

Synonymer till inrätta

Hur böjs ordet inrätta på svenska?

Presens: inrättar
Preteritum: inrättade
Supinum: inrättat

Hur används ordet inrätta

  • "– Sjukhusledningen och omsorgsförvaltningen har kommit fram till att inrätta ett temporärt korttidsboende på avdelning åtta som står tom, säger Leif Håkansson ( S ), ordförande i omsorgsnämnden till tidningen."
  • "Förutom det förebyggande arbetet krävs många gånger akuta insatser och därför har Centerpartiet föreslagit att inrätta en ” psykiatriambulans ”."
  • "Landstingsstyrelsen beslöt under dagens krismöte att inrätta ett analysteam vars uppgift blir att arbeta med täta ekonomiska uppföljningar."
  • "19 forskare uppmanar regeringen att inrätta en haverikommission efter läckaget av giftiga ämnen i Kallinges dricksvatten."
  • "Bland annat handlar det om att öppna närakuten i Karlshamn igen, och inrätta ett hospice i länet."
  • "Det handlar bland annat om att inrätta ett hospice i Blekinge, utökade cancersatsningar, öppna en Barn- och ungdomshälsa i Karlskrona och jourcentraler som har öppet kvällstid i varje kommun."
  • "SVT Nyheter Blekinge kunde igår berätta om idrottsklubbarnas gemensamma aktion för att få kommunen att ta idrotten på större allvar, och bland annat inrätta en kommunal idrottssamordnare."
  • "Han fick i uppgift att inrätta sig på sin angivna anstalt senast den 30 mars 2016."
  • "Skolledningen och ledande skolpolitiker vill inrätta större skolenheter i kommunen enligt det goda exempelt Nättraby kunskapscentrum, med god ekonomi och goda studieresultat."
  • "Just nu arbetas det för fullt på ön med att inrätta fast avlopp och vatten, samt fiber."

Vad betyder inrätta inom måleri ?

grunda, etablera eller få till stånd

Relaterat till inrätta

grund

planmässighet

alstring

förberedelse

ordning

reglering

handledning

Diskussion om ordet inrätta