anstifta

anstiftar

anstiftade

anstiftat

anstifta

Verb
  • "Ungdomsdomstolen förklarade att ynglingen hade anstiftat mordbrand i överträdelse mot brottsbalken, paragraf 451"
  • "Att anstifta blodbad"

Synonymer