instifta

instiftar
instiftade
instiftat
Verb

Översättningar

Synonymer till instifta

Hur böjs ordet instifta på svenska?

Presens: instiftar
Preteritum: instiftade
Supinum: instiftat

Hur används ordet instifta

 • "Målet med gruppens arbete är att instifta en ny lag som ska underlätta för kvinnor som söker hjälp av samhället."
 • "Gruppens mål är också att instifta ett pris, som ska delas ut till personer som gjort särskilt viktiga insatser för barn och unga i Karlskrona."
 • "– Det är viktigt att fira en så viktig lag, som Sverige faktiskt var först med att instifta i de nordiska länderna, säger Viktoria Dalborg, regissör för teaterföreställning av Älvkarlebysonen Stig Dagerman på festivalen."
 • "På onsdagen presenteras utredningen om ofrivillig barnlöshet som bland annat ska se över behovet av att instifta enhetliga riktlinjer för hur man hanterar barn födda av surrogatmödrar."
 • "Så man har inte löst problemet genom att instifta den här lagen?"
 • "Åke Andren säljer sin konst för att instifta stipendier till unga konstnärer."
 • "Man vill också att Kiruna ska instifta en internationell biennal med fokus på stadsutveckling och stadsbyggnad, där arkitekter och stadsplanerare bjuds in från hela världen."
 • "2015 beslutade nämligen Tennessees guvernör Bill Haslam att instifta en lag som förbjuder folk att ta foton eller filma i närheten av röstlokalerna."
 • "Kim Walls familj vill instifta journaliststipendium"
 • "På sidan meddelar Walls anhöriga att de även vill instifta ett stipendium i Kim Walls namn."
 • "Målet med gruppens arbete är att instifta en ny lag som ska underlätta för kvinnor som söker hjälp av samhället."
 • "Gruppens mål är också att instifta ett pris, som ska delas ut till personer som gjort särskilt viktiga insatser för barn och unga i Karlskrona."
 • "– Det är viktigt att fira en så viktig lag, som Sverige faktiskt var först med att instifta i de nordiska länderna, säger Viktoria Dalborg, regissör för teaterföreställning av Älvkarlebysonen Stig Dagerman på festivalen."
 • "På onsdagen presenteras utredningen om ofrivillig barnlöshet som bland annat ska se över behovet av att instifta enhetliga riktlinjer för hur man hanterar barn födda av surrogatmödrar."
 • "Så man har inte löst problemet genom att instifta den här lagen?"
 • "Åke Andren säljer sin konst för att instifta stipendier till unga konstnärer."
 • "Man vill också att Kiruna ska instifta en internationell biennal med fokus på stadsutveckling och stadsbyggnad, där arkitekter och stadsplanerare bjuds in från hela världen."
 • "2015 beslutade nämligen Tennessees guvernör Bill Haslam att instifta en lag som förbjuder folk att ta foton eller filma i närheten av röstlokalerna."
 • "Kim Walls familj vill instifta journaliststipendium"
 • "På sidan meddelar Walls anhöriga att de även vill instifta ett stipendium i Kim Walls namn."

Diskussion om ordet instifta