bygga

['by,ga]
bygger
byggde
byggt
Verb

Översättningar

Synonymer till bygga

Hur uttalas ordet bygga?

['by,ga]

Hur böjs ordet bygga på svenska?

Presens: bygger
Preteritum: byggde
Supinum: byggt

Hur används ordet bygga

 • "Därför är det bråttom med satsningar, som att utveckla nya modeller och att bygga fabriker i Kina – för det är där de tillverkare som vill vara med i framtiden måste lyckas."
 • "Om man alls skall få uppföra byggnader, bygga bryggor eller småbåtshamnar i strandskyddade områden krävs tillstånd av kommuner, länsstyrelsen eller domstolar."
 • "– Vi vill testa gränser som några som uttrycker någonting, att bygga städer och nya förhållningspunkter av ord, säger Carl Bäckersten och Lars Erling fyller i :"
 • "Mysigare förmiddags-tv än att se MacGyver bygga en kryssningsrobot av en hushållsost och ett paket tändstickor går inte att hitta.Johan Lindqvist"
 • "Det finns gott om plats för att bygga ut Centralen."
 • "Men att bygga det kommunalt blir för dyrt och att ta över ledningarna på sikt ser han också som uteslutet."
 • "Då sa man att vi skulle kunna bygga en ishall för 40 miljoner och en simhall för kanske 60 miljoner, säger Bo Pettersson ( S ), oppositionsråd i Stenungsund."
 • "Bland annat måste vi anstränga oss för att bygga flexibelt när vi bygger nytt så att innehållet kan anpassas till de behov som finns i samhället."
 • "Jag vill uppmana alla de andra vita pantrarna till försiktighet i Saluhallen och Higab att se till att bygga om så att vi kan dölja vår kod utan att ta med egen pall."
 • "Snart är vi i full gång med att bygga koja och nya barndomsminnen."
 • "Tanken är att boken ska bygga på rektorns nedskrivna känslor och tankar och kompletteras med familjens upplevelser och fakta kring det uppmärksammade Yarafallet."
 • "– Det ska vara en person med bra ledaregenskaper, som är bra på att kommunicera och bygga laget."
 • "Och nu har flera boenden runt om i länet planer på att bygga ut innan årsskiftet, skriver"
 • "För att kunna bygga gasledningen behövs tillgång till hamnar kring Östersjön."
 • "De vill inte bygga in bättre stöldskydd."
 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "På onsdagskvällen hölls ett möte för oroliga föräldrar efter att skolbarn i Holmsjö använt byggrester med asbest för att bygga kojor."
 • "Nu är drömmen att bygga ett nytt hus på tomten."
 • "Försvaret ska även i framtiden huvudsakligen bygga på frivillighet, och kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater med anställningskontrakt."
 • "Klart är flera av barnen lekt med husresterna – bland annat för att bygga kojor."

Vad betyder bygga inom byggnadskonst ?

skapa ett föremål, såsom en byggnad, maskin eller en apparat, genom att foga olika delar till varandra

Diskussion om ordet bygga

 • - 2009-03-25

  Hittade inte ordet byggd. Exempel : Den här spinnrocken är byggd 1905.