plantera

planterar
planterade
planterat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till plantera

Hur böjs ordet plantera på svenska?

Presens: planterar
Preteritum: planterade
Supinum: planterat

Hur används ordet plantera

  • "Att istället plantera ut gran riskerar att ge en skörare skog."
  • "Nu har Joakim Friman fått Karlskrona kommun att plantera två träd – för att sätta fokus på barns rättigheter i samhället."
  • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall."
  • "” Att ställa krav på kompensation som innebär att plantera ny allé om 36 träd framstår som väl långtgående ” skriver Mark- och miljööverdomstolen i sin dom."
  • "Nu har länsstyrelsen i Blekinge förelagt kommunen att plantera nya träd för att ersätta de gamla."
  • "Länsstyrelsen anser att populationen på ön betraktas som mycket sårbar i ett längre perspektiv och möjligheterna att plantera ut paddor på fastlandet ska undersökas."
  • "På grund av att det tar tid innan ett nyplanterat träd får samma biologiska värde som de nästan 100-åriga lindar som stod där måste kommunen plantera fyra nya träd för varje nedsågat, det vill säga totalt 36 träd."
  • "Efter att ha tagit bort nio träd från en allé, måste Ronneby kommun nu plantera 36 nya träd längs samma vägsträcka."
  • "Kommunen planerar också att plantera nya träd i allén, samt se över den fortsatta skötseln för att förhindra att något liknande sker igen."
  • "Ytterligare ett förslag är att plantera och analysera tomater för att få bättre kunskap om vilka gifter som finns på ön."

Diskussion om ordet plantera