förekomma

förekommer
förekom
förekommit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förekomma på svenska?

Presens: förekommer
Preteritum: förekom
Supinum: förekommit

Hur används ordet förekomma

  • "Allmänheten uppmanas att tänka extra noga på förtöjningen av sina båtar, eftersom svallvågor kan förekomma."
  • "Även mangan, bly och koppar ska kunna förekomma i vattnet."
  • "Förra sommaren blev tydligare än tidigare vad som gäller när det kommer till religiösa inslag – i skollagen står nu att trosbekännelse, bön och välsignelse inte får förekomma på skolavslutningar i kyrkan."
  • "Och prästen levde upp till Skolvekets krav på att religiösa inslag ej får förekomma."
  • "Och välsignelse får inte förekomma på skolavslutningar i kyrkan enligt skollagen."
  • "Men trafiken flöt på igen en kort stund senare – men på grund av stoppet kan det förekomma förseningar i trafiken."
  • "– Campylobacter kan förekomma i både fryst och färsk kyckling, så att kommunicera att just svensk färsk kyckling skulle vara farligt är fel."
  • "Det är ofattbart att de släpper in honom på isen igen, det får inte förekomma, säger Jonas Andersson till SVT Sport."
  • "Nu kritiserar den danska forskaren Philippe Grandjean Livsmedelsverkets rekommendationer över hur höga halter som får förekomma i dricksvattnet."
  • "– Det får bara inte förekomma den här typen av problematik i vår organisation, säger han."

Vad betyder förekomma inom formell stil ?

inträffa, hända

Översättningar

Synonymer till förekomma

Möjliga synonymer till förekomma

Relaterat till förekomma

tidighet

försteg

planmässighet

förberedelse

närvaro

skydd

hinder

förhand

tillvaro

tidsförhållande

arbetslust

prioritet

överskridande

förutseende

sannolikhet

rådsförsamling