förefalla

förefaller
föreföll
förefallit
Verb

Översättningar

Synonymer till förefalla

Hur böjs ordet förefalla på svenska?

Presens: förefaller
Preteritum: föreföll
Supinum: förefallit

Hur används ordet förefalla

 • "Journalistnätverket har identifierat en rad människor som råkat illa ut på grund av penningtvätten, som annars kan förefalla abstrakt."
 • "Skeva siffror är också resultatet av att lokala tjänstemän, borgmästare och provinschefer vill få sina regioner att förefalla framgångsrika."
 • "Han är den enda i trakten som fått ett sådan här lapp, vilket kan förefalla en smula udda då många av hans grannar också har relativt gröna gräsmattor."
 • "” Denna hantering kan förefalla anmärkningsvärd, liksom att de uppger att de inte heller har några rutiner för mätning av måluppfyllelse gällande leveransavvikelser ”, skriver PTS i sin rapport."
 • "- Det är oroande och det kan förefalla som ett hatbrott."
 • "Att andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning inte påverkar resultatet ” kan förefalla förvånande ”, skriver Skolverket."
 • "Uppsåt saknas, menar hovrätten, som samtidigt konstaterar att det kan förefalla ” märkligt ” att genomföra ett fullbordat samlag i sömnen."
 • "Hovrätten skriver också att det kan förefalla märkligt att man skulle kunna genomföra ett fullbordat samlag i sömnen så är det ändå tänkbart enligt de sömnexperter som vittnat i målet."
 • "Bakom the American Brewery på North Gay Street där gräset nu vajade höjt stod för bara några år sedan termitangripna, övergivna och igenbommade radhuslängor som fick platsen att förefalla så mycket större."
 • "Att annan lag än den norska skulle gälla i norsk domstol kan förefalla märkligt, men bokhandlarens advokat Per Danielsen menar att det trots allt förekommer liknande fall i andra länder."
 • "Journalistnätverket har identifierat en rad människor som råkat illa ut på grund av penningtvätten, som annars kan förefalla abstrakt."
 • "Skeva siffror är också resultatet av att lokala tjänstemän, borgmästare och provinschefer vill få sina regioner att förefalla framgångsrika."
 • "Han är den enda i trakten som fått ett sådan här lapp, vilket kan förefalla en smula udda då många av hans grannar också har relativt gröna gräsmattor."
 • "” Denna hantering kan förefalla anmärkningsvärd, liksom att de uppger att de inte heller har några rutiner för mätning av måluppfyllelse gällande leveransavvikelser ”, skriver PTS i sin rapport."
 • "- Det är oroande och det kan förefalla som ett hatbrott."
 • "Att andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning inte påverkar resultatet ” kan förefalla förvånande ”, skriver Skolverket."
 • "Uppsåt saknas, menar hovrätten, som samtidigt konstaterar att det kan förefalla ” märkligt ” att genomföra ett fullbordat samlag i sömnen."
 • "Hovrätten skriver också att det kan förefalla märkligt att man skulle kunna genomföra ett fullbordat samlag i sömnen så är det ändå tänkbart enligt de sömnexperter som vittnat i målet."
 • "Bakom the American Brewery på North Gay Street där gräset nu vajade höjt stod för bara några år sedan termitangripna, övergivna och igenbommade radhuslängor som fick platsen att förefalla så mycket större."
 • "Att annan lag än den norska skulle gälla i norsk domstol kan förefalla märkligt, men bokhandlarens advokat Per Danielsen menar att det trots allt förekommer liknande fall i andra länder."

Diskussion om ordet förefalla