uppkomma

uppkommer
uppkom
uppkommit
Verb

Synonymer till uppkomma

Hur böjs ordet uppkomma på svenska?

Presens: uppkommer
Preteritum: uppkom
Supinum: uppkommit

Hur används ordet uppkomma

  • "Nationellt centrum för kvinnofrid jämför situationen under pandemin med situationen som brukar uppkomma under sommar och semester."
  • "Tavlorna har blivit kända för det speciella ljus, som sägs uppkomma där haven Skagerack och Kattagatt möts."
  • "Skulle det uppkomma några frågor har vi alltid möjlighet att vända oss till smittskyddsläkare, säger Elina Brodén ( MP ), ordförande i miljönämnden i Borlänge kommun."
  • "Det kan uppkomma andra brott i det här men det får utredningen utvisa, säger polisens presstalesperson, Christina Hallin."
  • "– Utbildningarna ska leda till att fler känner ingen olika situationer som kan uppkomma."
  • "” Baserat på i dag föreliggande information är det inte möjligt att bedöma om eventuell skada kan uppkomma och huruvida en sådan skada i så fall orsakats av uppsåtlig eller oaktsam förvaltningsåtgärd av den verkställande direktören ”, skriver revisorerna i Telia Soneras årsredovisning som blev offentlig på onsdagen."
  • "De symptom som kan uppkomma om man får i sig vatten med algblomning är illamående, hudirritationer, ögonbesvär, mag- tarmproblem eller feber."
  • "Och att trauman kan uppkomma överallt."
  • "Civilförsvaret skulle bland annat försvara samhällsviktiga funktioner och bekämpa eldsvådor som kunde uppkomma vid bombning."
  • "Man måste alltid vara beredd på att sådana här situationer kan uppkomma."

Vad betyder uppkomma inom bildligt ?

uppstå, börja, bli till, dyka upp

Möjliga synonymer till uppkomma

Diskussion om ordet uppkomma