uppstiga

uppstiger

uppsteg

uppstigit

uppstig

Verb
luftfart