uppdriva

uppdriver
uppdrev
uppdrivit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppdriva på svenska?

Presens: uppdriver
Preteritum: uppdrev
Supinum: uppdrivit

Möjliga synonymer till uppdriva

Relaterat till uppdriva

förbättring

pris

styrka

utvidgning

ökning

dyrbarhet

uppgång