fordra

fordrar
fordrade
fordrat
Verb

Översättningar

Synonymer till fordra

Hur böjs ordet fordra på svenska?

Presens: fordrar
Preteritum: fordrade
Supinum: fordrat

Hur används ordet fordra

 • "Lagen fordrade att ingen skulle predika utan tillåtelse från prästerna"
 • "Lite revansch att fordra har vi."
 • "Ett svenskt medlemskap i Nato skulle få militärpolitiska och utrikespolitiska konsekvenser som skulle fordra motåtgärder från rysk sida, heter det."
 • "” Kronofogden hjälper inte bara dem som har pengar att fordra att få betalt."
 • "” Ingen ledamot har rätt att fordra en annan ledamots avgång."
 • "Ingen ledamot har rätt att fordra en annan ledamots avgång."
 • "Vi har många unga och utvecklingsbara spelare och många äldre som har lite revansch att fordra."
 • "Ska en avgift läggas även på datorer ” bör det fordra tydligt stöd i lag ”, skriver HFD i ett pressmeddelande där man också kallar tv-avgiften för ” en betungande förpliktelse ”."
 • "Det handlar om två månadslöner som spelarna har att fordra av klubben."
 • "Långt och tjockt hår kan fordra en större dos än vad som anges på förpackningen."
 • "– De har fått en föreställning om att de har mycket pengar att fordra men pengarna är insamlade i syfte att hjälpa till på lång sikt."

Rim på fordra

Vad betyder fordra inom zoologi ?

kräva, begära av

Relaterat till fordra

kreditväsen

motiv

plikt

pris

myndighet

befallning

Diskussion om ordet fordra