utpressa

utpressar
utpressade
utpressat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till utpressa

Hur böjs ordet utpressa på svenska?

Presens: utpressar
Preteritum: utpressade
Supinum: utpressat

Relaterat till utpressa

besittningstagande

oredlighet

oenighet

tvång

obehörighet

befallning

kriminalitet

ansträngning

ekonomi

dyrbarhet

Diskussion om ordet utpressa