plagiera

plagierar
plagierade
plagierat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till plagiera

Hur böjs ordet plagiera på svenska?

Presens: plagierar
Preteritum: plagierade
Supinum: plagierat

Hur används ordet plagiera

 • "Studenten har berättat för disciplinnämnden att hon är medveten om att hon gjort fel men att det inte var meningen att plagiera och att hon vid tillfället var kraftig stressad och i obalans."
 • "Disciplinnämnden vid Högskolan i Gävle menar dock att hennes förklaring och det faktum att hon har lång erfarenhet av akademiska studier endast kan leda till bedömningen att hon uppsåtligen försökt plagiera delar av hemtentan."
 • "Kvinnan valde att plagiera under en kurs på Högskolan i Halmstad."
 • "Där jobbar man med att minska möjligheten att plagiera genom sättet att utforma frågorna."
 • "Vi jobbar på att det ska finnas klara instruktioner – att det står att samarbete är fusk och att det inte är ok att plagiera, säger Marcus Forsgren, ledamot i disciplinnämnden vid Malmö högskola."
 • "Vanligaste övertrampet är att plagiera andras texter vid uppsatsskrivning eller hemtenta."
 • "Ny teknik har gjort det lättare att plagiera texter från internet, men skolorna har också blivit bättre på att hitta fuskare."
 • "För att plagiera möbel- och mönsterdesign däremot, krävs inga andra färdigheter än grundläggande kunskaper i några av våra vanligaste datorprogram."
 • "Fjällgren själv hävdar att han inte har hört låtarna som han anklagas för att plagiera, och tävlingsproducenten Christer Björkman säger sig inte vara oroad."
 • "Hon ser inte heller någon större skillnad på att plagiera text, som podden gjorde tidigare, och att som nu kopiera ljudfiler."
 • "Studenten har berättat för disciplinnämnden att hon är medveten om att hon gjort fel men att det inte var meningen att plagiera och att hon vid tillfället var kraftig stressad och i obalans."
 • "Disciplinnämnden vid Högskolan i Gävle menar dock att hennes förklaring och det faktum att hon har lång erfarenhet av akademiska studier endast kan leda till bedömningen att hon uppsåtligen försökt plagiera delar av hemtentan."
 • "Kvinnan valde att plagiera under en kurs på Högskolan i Halmstad."
 • "Där jobbar man med att minska möjligheten att plagiera genom sättet att utforma frågorna."
 • "Vi jobbar på att det ska finnas klara instruktioner – att det står att samarbete är fusk och att det inte är ok att plagiera, säger Marcus Forsgren, ledamot i disciplinnämnden vid Malmö högskola."
 • "Vanligaste övertrampet är att plagiera andras texter vid uppsatsskrivning eller hemtenta."
 • "Ny teknik har gjort det lättare att plagiera texter från internet, men skolorna har också blivit bättre på att hitta fuskare."
 • "För att plagiera möbel- och mönsterdesign däremot, krävs inga andra färdigheter än grundläggande kunskaper i några av våra vanligaste datorprogram."
 • "Fjällgren själv hävdar att han inte har hört låtarna som han anklagas för att plagiera, och tävlingsproducenten Christer Björkman säger sig inte vara oroad."
 • "Hon ser inte heller någon större skillnad på att plagiera text, som podden gjorde tidigare, och att som nu kopiera ljudfiler."

Vad betyder plagiera inom vardagligt ?

olovligen imitera eller kopiera /ett stycke ur/ ett verk och framställa detta såsom sitt egen|eget; stjäla

Möjliga synonymer till plagiera

Relaterat till plagiera

upplåning

falskhet

framställning

imitation

osanning

obehörighet

kriminalitet

förnyelse

Diskussion om ordet plagiera