vigilera

Verb

Vad betyder vigilera inom generell ?

vara vaksam

Relaterat till vigilera

upplåning

arbetslust

planmässighet

kryperi

skuld

Diskussion om ordet vigilera