bomma

bommar
bommade
bommat
Verb

Översättningar

Synonymer till bomma

Hur böjs ordet bomma på svenska?

Presens: bommar
Preteritum: bommade
Supinum: bommat

Hur används ordet bomma

 • "Anders Hederstierna, rektor på Blekinge Tekniska Högskola, vill nu lyfta frågan med styrelsen om det går att bedriva högskoleverksamhet på två ställen i Blekinge eller om det vore bättre bomma igen högskolan i Karlshamn."
 • "Kommunal badplats kan bomma igen"
 • "Det var i förra veckan som nyheten slog ned om att rektorn på BTH ville undersöka möjligheten att bomma igen högskolan i Karlshamn."
 • "Klubben kommer inte heller att släppa in några gäster i arenans restaurang eller loger – utan kommer helt bomma igen arnenan."
 • "Men nu har han ytterligare argument för att bomma igen pälsdjursindustrin – och det är av smittskyddsskäl."
 • "Så jag fick säga till chauffören att vända tillbaka och bomma körningen, berättar Hedvig Broberg."
 • "Men inte heller alla som längtar ut till sina favoritbutiker kommer kunna ta sig dit, helt enkelt därför att många hunnit bomma igen efter kundflykten under pandemin."
 • "Men det är svårt att tro att SCA-ledningen verkligen kunnat med att bomma igen alltihop på en gång under normala omständigheter – även om det eventuellt hade varit det ekonomiskt mest fördelaktiga även om inte coronakrisen hade inträffat."
 • "Förhoppningen är att det blir sålt, så jag inte behöver stänga och bomma och låsa igen."
 • "De efterlyser hårdare tag och att det svenska samhället mer eller mindre ska bomma igen."

Ordet bomma har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
vardagligt
vardagligt

Vad betyder bomma inom vardagligt ?

stänga med bom(mar), noggrant tillsluta byggnad eller dylikt (vanligen för längre tid)

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bomma (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bomma (inom vardagligt)

Relaterat till bomma (inom vardagligt)

hinder

stängning

misslyckande

skuld

tillkortakommande

oriktighet

Ordet bomma inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bomma