missuppfatta

missuppfattar
missuppfattade
missuppfattat
Verb

Hur böjs ordet missuppfatta på svenska?

Presens: missuppfattar
Preteritum: missuppfattade
Supinum: missuppfattat

Hur används ordet missuppfatta

 • "- Många kan missuppfatta och tror inte att det är så allvarligt, säger Nils Wahlgren."
 • "- Namnet kan upplevas stötande, ungdomar kan missuppfatta det hela, säger kyrkorådets ordförande Olov Wärnick till Västerbottens-Kurirens nätupplaga."
 • "Om man känner att man inte duger som Riktig Flicka kan man alltid förskeva och slå knut på flickigheten, eller missuppfatta den, avsiktligt och med humor ”."
 • "Det är klart att någon där på vägen kan missuppfatta de instruktioner som vi gett om när den får släppas."
 • "Men ingen ska i fortsättningen kunna missuppfatta var vi står i Israel-Palestina-frågan, säger Youbert Aziz, pressansvarig på SSU."
 • "Enligt tingsrätten kunde befälet inte veta att stridbåten skulle missuppfatta ordern och köra in i det farliga skjutområdet."
 • "– Jag vill inte att någon ska missuppfatta det hela."
 • "Det är lätt att missuppfatta vad det är man har möjlighet att påverka och vad man inte kan påverka."
 • "Flygbladen är utformade så att det går att missuppfatta informationen och tro att den kommer från kommunen."
 • "Enligt Östlin har kritiker inte förstått hur undersökningen ska gå till och valt att missuppfatta intentionen bakom satsningen."
 • "- Många kan missuppfatta och tror inte att det är så allvarligt, säger Nils Wahlgren."
 • "- Namnet kan upplevas stötande, ungdomar kan missuppfatta det hela, säger kyrkorådets ordförande Olov Wärnick till Västerbottens-Kurirens nätupplaga."
 • "Om man känner att man inte duger som Riktig Flicka kan man alltid förskeva och slå knut på flickigheten, eller missuppfatta den, avsiktligt och med humor ”."
 • "Det är klart att någon där på vägen kan missuppfatta de instruktioner som vi gett om när den får släppas."
 • "Men ingen ska i fortsättningen kunna missuppfatta var vi står i Israel-Palestina-frågan, säger Youbert Aziz, pressansvarig på SSU."
 • "Enligt tingsrätten kunde befälet inte veta att stridbåten skulle missuppfatta ordern och köra in i det farliga skjutområdet."
 • "– Jag vill inte att någon ska missuppfatta det hela."
 • "Det är lätt att missuppfatta vad det är man har möjlighet att påverka och vad man inte kan påverka."
 • "Flygbladen är utformade så att det går att missuppfatta informationen och tro att den kommer från kommunen."
 • "Enligt Östlin har kritiker inte förstått hur undersökningen ska gå till och valt att missuppfatta intentionen bakom satsningen."

Vad betyder missuppfatta inom generell ?

uppfatta eller förstå något på ett felaktigt sätt, d.v.s. utifrån extern information (t.ex. text, tal eller andra sinnesintryck) skapa sig en intern, mental bild över situationen, vilken inte stämmer överens med verkligheten eller med den av avsändaren avsedda innebörden hos texten eller talet

Möjliga synonymer till missuppfatta

Relaterat till missuppfatta

misslyckande

omdömeslöshet

oriktighet

dövhet

misstolkning

missbruk

Diskussion om ordet missuppfatta