halka

halkan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till halka

Hur används ordet halka

 • "– Troligen handlar det om en omkörningsolycka i kombination med extrem halka."
 • "Risk för halka – flera trafikolyckor"
 • "Han varnar nu också för halka när vattnet drar sig tillbaka."
 • "Trafikverket har varnat för halka under morgonen i dag."
 • "Det är stor risk för halka i rusningstrafiken på tisdagsmorgonen."
 • "Snön ger risk för halka på vägarna."
 • "Det var mycket besvärligt väglag på många ställen i Blekinge under torsdagsmorgonen och det finns risk för halka."
 • "I dessa län är det risk för halka."
 • "Varnar för extrem halka – på bryggor"
 • "Ingen person ska vara skadad men räddningstjänsten varnar för halka."

Vad betyder halka inom generell ?

en vädersituation där det finns is på vägbana|vägbanorna varvid de är halare än annars

Möjliga synonymer till halka

Diskussion om ordet halka

halka

halkar
halkade
halkat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet halka på svenska?

Presens: halkar
Preteritum: halkade
Supinum: halkat

Hur används ordet halka

 • "– Troligen handlar det om en omkörningsolycka i kombination med extrem halka."
 • "Risk för halka – flera trafikolyckor"
 • "Han varnar nu också för halka när vattnet drar sig tillbaka."
 • "Trafikverket har varnat för halka under morgonen i dag."
 • "Det är stor risk för halka i rusningstrafiken på tisdagsmorgonen."
 • "Snön ger risk för halka på vägarna."
 • "Det var mycket besvärligt väglag på många ställen i Blekinge under torsdagsmorgonen och det finns risk för halka."
 • "I dessa län är det risk för halka."
 • "Varnar för extrem halka – på bryggor"
 • "Ingen person ska vara skadad men räddningstjänsten varnar för halka."

Vad betyder halka inom generell ?

en vädersituation där det finns is på vägbana|vägbanorna varvid de är halare än annars

Möjliga synonymer till halka

Relaterat till halka

rörelse

glatthet

misslyckande

fara

nedgång

försåt

Diskussion om ordet halka