smörjning

smörjningen
smörjningar
smörjningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet smörjning på svenska?

Obestämd singular: smörjning
Bestämd singular: smörjningen
Obestämd plural: smörjningar
Bestämd plural: smörjningarna

Hur används ordet smörjning

  • "Bristande smörjning av en del i motorn gjorde att den skar och stannade."
  • "Kulornas smörjning,"
  • "Det är doktoranden Saad Ahmed Khan vid Järnvägstekniskt centrum på LTU, som har skrivit en avhandling där han undersökt hur smörjning skulle fungera på Malmbanan."
  • "Ny forskning på Luleå tekniska universitet, LTU, visar att smörjning av Malmbanans järnvägsräls kan minska slitaget upp till 60 procent."
  • "– Det är lite som sirap i konsistensen så jag gissar att det använts som smörjning på nåt sätt."
  • "Olja krävs för både smörjning och hydraulik i kraftstationerna."
  • "I Rengård upptäcktes sprickor i betongen, i Betsele krävdes smörjning av dammluckorna och det fanns brister i en stödfyllning på dammens nedersida."
  • "Ett blad savoykål som sänks ned i vatten tar med sig luftbubblor ner, och det funkar som en smörjning för ytan så att vattnet strömmar nästan friktionsfritt."

Ordet smörjning inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till smörjning

Diskussion om ordet smörjning