svalg

svalget
svalg
svalgen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia
Fotograf: BlueBreezeWiki

Hur böjs ordet svalg på svenska?

Obestämd singular: svalg
Bestämd singular: svalget
Obestämd plural: svalg
Bestämd plural: svalgen

Hur används ordet svalg

 • "Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus."
 • "Provet är ett så kallat PCR-prov, även kallat virusprov, och utförs med topspinne i näsa och svalg."
 • "Cancer i munhåla och svalg är betydligt vanligare än flera andra typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer."
 • "– Testet blir positivt om viruset finns i svalg eller luftvägar."
 • "Men testet är inte gjort för att upptäcka de små mängder som finns om man är smittad men viruset inte finns i svalg eller luftvägar, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare."
 • "Provet gör du sen själv i din bil genom topsning av svalg, näsa och saliv."
 • "Parasiten drabbar nästan enbart grönfinkar och orsakar kraftiga inflammationer i fåglarnas svalg."
 • "Under behandling på en tandvårdsklinik i Halland försvann en fil för rotkanaler ned i patientens svalg och måste tas bort på sjukhus."
 • "- Plastbiten kan fastna i barnets svalg eller längre ner."
 • "Symtomen vid allergiska reaktioner är allt från klåda i mun och svalg, eksem, nässelfeber, rinnande ögon och näsa, ont i magen med kräkningar, till allvarliga potentiellt livshotande överkänslighetsreaktioner."

Ordet svalg har 2 betydelser

 • Inom anatomi, huvud
 • Inom generell
anatomi, huvud
generell

Vad betyder svalg inom anatomi, huvud ?

rörformigt organ som börjar vid skallbasen bakom näsan och sträcker sig ned till matstrupen (och struphuvudet, som övergår i luftstrupen)

Översättningar

Engelska

Synonymer till svalg

 • hals [ anatomi, kropp, huvud ]
 • strupe [ anatomi ]

Möjliga synonymer till svalg

Relaterat till svalg

kropp

avbrott

rymd

anatomi

splittring

konkavitet

försåt

djup

mellanrum

luftrör

öppning

Ordet svalg inom generell

Fotograf: BlueBreezeWiki

Översättningar

Engelska