svalg

svalget
svalg
svalgen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till svalg

 • hals [ anatomi, kropp, huvud ]
 • strupe [ anatomi ]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet svalg på svenska?

Obestämd singular: svalg
Bestämd singular: svalget
Obestämd plural: svalg
Bestämd plural: svalgen

Hur används ordet svalg

 • "Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus."
 • "Provet är ett så kallat PCR-prov, även kallat virusprov, och utförs med topspinne i näsa och svalg."
 • "Cancer i munhåla och svalg är betydligt vanligare än flera andra typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer."
 • "– Testet blir positivt om viruset finns i svalg eller luftvägar."
 • "Men testet är inte gjort för att upptäcka de små mängder som finns om man är smittad men viruset inte finns i svalg eller luftvägar, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare."
 • "Provet gör du sen själv i din bil genom topsning av svalg, näsa och saliv."
 • "Parasiten drabbar nästan enbart grönfinkar och orsakar kraftiga inflammationer i fåglarnas svalg."
 • "Under behandling på en tandvårdsklinik i Halland försvann en fil för rotkanaler ned i patientens svalg och måste tas bort på sjukhus."
 • "- Plastbiten kan fastna i barnets svalg eller längre ner."
 • "Symtomen vid allergiska reaktioner är allt från klåda i mun och svalg, eksem, nässelfeber, rinnande ögon och näsa, ont i magen med kräkningar, till allvarliga potentiellt livshotande överkänslighetsreaktioner."

Ordet svalg har 2 betydelser

 • Inom anatomi, huvud
 • Inom generell
anatomi, huvud
generell

Vad betyder svalg inom anatomi, huvud ?

rörformigt organ som börjar vid skallbasen bakom näsan och sträcker sig ned till matstrupen (och struphuvudet, som övergår i luftstrupen)

Översättningar (inom anatomi, huvud)

Engelska

Synonymer till svalg (inom anatomi, huvud)

 • hals [ anatomi, kropp, huvud ]
 • strupe [ anatomi ]

Möjliga synonymer till svalg (inom anatomi, huvud)

Relaterat till svalg (inom anatomi, huvud)

kropp

avbrott

rymd

anatomi

splittring

djup

konkavitet

försåt

mellanrum

luftrör

öppning

Ordet svalg inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Diskussion om ordet svalg