brunn

[brɵn]
brunnen
brunnar
brunnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till brunn

Hur uttalas ordet brunn?

[brɵn]

Hur böjs ordet brunn på svenska?

Obestämd singular: brunn
Bestämd singular: brunnen
Obestämd plural: brunnar
Bestämd plural: brunnarna

Hur används ordet brunn

 • "Det går till Claes Olsson och Eva Karlsson som under 30 år varit arrangörer på Eringsboda brunn."
 • "Trädbråket handlar om de nio lindar på Reddvägen söder om Ronneby brunn, som på grund av dåligt skick sågades ner 2013."
 • "Åtta av dem samlades i dag på Ronneby brunn i samband med ett boksläpp."
 • "Vi ligger betydligt sämre än förra året och det kan vara allt från centimetrar upp till 20-40 centimetrar, någon brunn upp till 90 centimeter, säger Conny Miketinac."
 • "Häst fastnade i brunn i Karlshamn"
 • "I dag samlades åtta av dem på Ronneby brunn, inför boksläppet om deras karriärer."
 • "Istället för att ta emot pengarna för det kulturpris som Claes Olsson och Eva Carlsson fått för sitt arbete med arrangemang på Eringsboda brunn, har de nu bestämt sig för att skänka pengarna till barn- och ungdomskliniken på Blekingesjukhuset."
 • "En 400 kilo tung häst fastnade i en brunn i Karlshamn under tisdagen."
 • "Av Trafikverkets utredningar är det endast en brunn av de undersökta som innehåller mer dioxin än vad som bedöms okej enligt riktvärdena."
 • "Jag har enskilt vatten och min brunn är bara femton meter från den här sörjan."
 • "Det går till Claes Olsson och Eva Karlsson som under 30 år varit arrangörer på Eringsboda brunn."
 • "Trädbråket handlar om de nio lindar på Reddvägen söder om Ronneby brunn, som på grund av dåligt skick sågades ner 2013."
 • "Åtta av dem samlades i dag på Ronneby brunn i samband med ett boksläpp."
 • "Vi ligger betydligt sämre än förra året och det kan vara allt från centimetrar upp till 20-40 centimetrar, någon brunn upp till 90 centimeter, säger Conny Miketinac."
 • "Häst fastnade i brunn i Karlshamn"
 • "I dag samlades åtta av dem på Ronneby brunn, inför boksläppet om deras karriärer."
 • "Istället för att ta emot pengarna för det kulturpris som Claes Olsson och Eva Carlsson fått för sitt arbete med arrangemang på Eringsboda brunn, har de nu bestämt sig för att skänka pengarna till barn- och ungdomskliniken på Blekingesjukhuset."
 • "En 400 kilo tung häst fastnade i en brunn i Karlshamn under tisdagen."
 • "Av Trafikverkets utredningar är det endast en brunn av de undersökta som innehåller mer dioxin än vad som bedöms okej enligt riktvärdena."
 • "Jag har enskilt vatten och min brunn är bara femton meter från den här sörjan."

Vad betyder brunn inom allmänt ?

grävt eller borrat, avlångt hål ner i marken för att leda vatten uppåt eller nedåt (ofta kompletterat med stark vägg, lock, pumpanordning och dylikt)

Möjliga synonymer till brunn

Relaterat till brunn

rum

konkavitet

vattenflöde

förråd

sänkning

djup

innanhav

vatten

Diskussion om ordet brunn

Brunn

Namn

Översättningar

Hur används ordet Brunn

 • "DO stämmer Ronneby Brunn"
 • "Sin sista spelning gjorde han på Eringboda Brunn i Blekinge förra året."
 • "För Susann Pålsson och Benny Pålsson betyder Eringsboda Brunn extra mycket."
 • "Den här gången blir nu Ronneby värd för mötet, som kommer att genomföras på Blekinge Convention Center och Ronneby Brunn andra helgen i november 2018."
 • "Merdieh Alrobeyi som inte fick jobb som lokalvårdare på Ronneby Brunn på grund av att hon bar slöja, får nu 50 000 kronor i ersättning för att ha diskriminerats."
 • "Merdieh Alrobeyi fick nej när hon sökte sommarjobb som städerska på Ronneby Brunn eftersom hon bar slöja."
 • "Men efter proteser beslöt rektorn att i stället flytta niornas julspex på torsdag från sporthallen till Ron-salen på Ronneby Brunn."
 • "Emran Frisk är placerad på LVU-hemmet Ryds Brunn i Småland."
 • "Schack-SM hålls på Ronneby Brunn"

Diskussion om ordet Brunn

Brunn

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Brunn