göl

gölen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till göl

Hur används ordet göl

  • "Sist jag åkte tåg var det en kille som satt och spelade och ropade ut ” vad är göl för något? ” och då var jag sugen på att gå fram till honom och berätta att det är en liten sjö."
  • "Och sist jag åkte tåg så var det en kille som satt och spelade och ropade ut ” vad är göl för något? ” och då var jag sugen på att gå fram till honom och berätta att det är en liten sjö."
  • "De brukar dricka vatten i gölen alldeles intill, en göl som har förbindelse med sjön."
  • "Språket inom konsten är således någonting högst tvetydigt, ett gungfly, en trampolin, en isbelagd göl som när som helst kan ge vika under en, författaren."
  • "Ko räddades ur göl i Tidersrum"
  • "En ko räddades från drunkning i en göl i Tidersrum, sydväst om Kisa, under tisdagskvällen."
  • "Algblomningar av Anabaena-arter förekommer främst i näringsrika vatten eller i bräckvatten, vilket gör att vi fortfarande drar slutsatsen att det inte varit vattnet i sjön som orsakat symptomen utan troligtvis vatten från en göl, dike eller liknande med näringsrikt vatten."
  • "– Det är ett nötkreatur som gått ner i en mindre göl."
  • "Det är fullt möjligt att gå och även att ta sig fram rullstolsburen på en 500 meter lång träramp som leder fram till en göl."
  • "Dels för att den kan ha förstört en göl där vattensalamandern, som är en rödlistad art, lever."

Vad betyder göl inom byggnadskonst ?

liten träsk|träskartad sjö eller vattensamling

Möjliga synonymer till göl

Relaterat till göl

innanhav

sumpmark

grundhet

Diskussion om ordet göl