sumpgas

sumpgasen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sumpgas

  • "Och flaket är fyllt av sumpgas."
  • "– Vi tänkte initialt att det kunde vara någon form av gasledning som läckte, eller sumpgas som bildas naturligt när växtlighet ruttnar på botten till exempel."
  • "Spår av sumpgas"
  • "Tidigare expeditioner har sniffat spår av metan, sumpgas, i planetens atmosfär."
  • "Det får en att tänka på något biologiskt nedbrytbart, som sumpgas."

Vad betyder sumpgas inom kemi ?

metan

Möjliga synonymer till sumpgas

Relaterat till sumpgas

skadlighet

sumpmark

orenlighet

Diskussion om ordet sumpgas