demon

demonen
demoner
demonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

demon har del

demon är del av

Hur böjs ordet demon på svenska?

Obestämd singular: demon
Bestämd singular: demonen
Obestämd plural: demoner
Bestämd plural: demonerna

Hur används ordet demon

  • "Tror ni att ni, liksom Descartes onda demon, kan manipulera deras verklighet genom att kontrollera deras uppfattningsförmåga? europarl.europa.eu"

Vad betyder demon inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
Demoner är enligt den judisk-kristna teologin fallna änglar som Satan drog med sig i syndafallet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Demon

Relaterat till demon

våldsamhet

skadlighet

djävul

ogärningsman

ont

usling

nackdel

Diskussion om ordet demon

demon

demons
Substantiv

Översättningar

Ordet demon har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vanliga uttryck
bildligt
vanliga uttryck

Ordet demon inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till demon (inom bildligt)

Möjliga synonymer till demon (inom bildligt)

Ordet demon inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till demon (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till demon (inom vanliga uttryck)

Diskussion om ordet demon