illgärningsman

illgärningsmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till illgärningsman

Vad betyder illgärningsman inom polisväsende ?

person som gjort sig skyldig till en brottslig gärning

Möjliga synonymer till illgärningsman

Relaterat till illgärningsman

våldsamhet

ogärningsman

ont

usling

Diskussion om ordet illgärningsman