förargelse

förargelsen
förargelser
förargelserna
Substantiv [n]

Synonymer till förargelse

Hur böjs ordet förargelse på svenska?

Obestämd singular: förargelse
Bestämd singular: förargelsen
Obestämd plural: förargelser
Bestämd plural: förargelserna

Vad betyder förargelse inom juridik ?

tillstånd av vrede eller irritation (över något)

Relaterat till förargelse

ovänskap

ovilja

skakning

nyhet

ont

missbelåtenhet

tvedräkt

känsla

motiv

obehag

oordning

hat

Diskussion om ordet förargelse