syndfullhet

Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till syndfullhet

Diskussion om ordet syndfullhet

syndfullhet

syndfullheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till syndfullhet

Relaterat till syndfullhet

ont

lastbarhet

försyndelse

orätt

Diskussion om ordet syndfullhet