förkastelse

förkastelsen
förkastelser
förkastelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förkastelse

Hur böjs ordet förkastelse på svenska?

Obestämd singular: förkastelse
Bestämd singular: förkastelsen
Obestämd plural: förkastelser
Bestämd plural: förkastelserna

Vad betyder förkastelse inom medicin ?

förkastande

Möjliga synonymer till förkastelse

Relaterat till förkastelse

ogillande

avskildhet

uteslutning

förnekelse

ringaktning

annullering

missbelåtenhet

hinder

oenighet

försyndelse

avslag

upphörande

fördrivning

förkastelse

anklagelse

förlust

domslut

försämring

Diskussion om ordet förkastelse