vägran

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet vägran

 • "JO-kritik efter vägran att lämna ut handlingar"
 • "Förutom ambulanspersonalens vägran att köra sin patient finns också starka misstankar om rasism."
 • "Åklagare : Swedbanks styrelse bakom vägran att lämna ut rapport"
 • "Om Region Halland till följd av vårdcentralens vägran att införa VAS säger upp avtalet med vårdcentralen riskerar 11 000 patienter att förlora sin vårdcentral."
 • "Chaufförerna vittnar om fylla, vägran att betala och spyor i bussarna."
 • "Det kom till slut en reaktion på Marianne Nys vägran att hålla förhör i London – från andra delar av det svenska rättsväsendet."
 • "Elisabeth Massi Fritz ifrågasätter också att anledningen till Assange vägran att infinna sig i Sverige är hans rädsla för att utelämnas till USA där han riskerar att stå till svars för Wikileaks publiceringar om bland annat USA:s krigsföring i Afghanistan."
 • "Det handlar om allt från förolämpningar och vägran att lyda order till sexuella trakasserier och grova hot."
 • "Han säger att Christine Schürrers vägran att svara på frågor kan påverkat den totala bedömningen och att det då har varit till hennes nackdel."
 • "Swedbanks styrelse bakom vägran att lämna ut rapport."

Vad betyder vägran inom generell ?

det att vägra

Möjliga synonymer till vägran

Diskussion om ordet vägran

vägran

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet vägran

 • "JO-kritik efter vägran att lämna ut handlingar"
 • "Förutom ambulanspersonalens vägran att köra sin patient finns också starka misstankar om rasism."
 • "Åklagare : Swedbanks styrelse bakom vägran att lämna ut rapport"
 • "Om Region Halland till följd av vårdcentralens vägran att införa VAS säger upp avtalet med vårdcentralen riskerar 11 000 patienter att förlora sin vårdcentral."
 • "Chaufförerna vittnar om fylla, vägran att betala och spyor i bussarna."
 • "Det kom till slut en reaktion på Marianne Nys vägran att hålla förhör i London – från andra delar av det svenska rättsväsendet."
 • "Elisabeth Massi Fritz ifrågasätter också att anledningen till Assange vägran att infinna sig i Sverige är hans rädsla för att utelämnas till USA där han riskerar att stå till svars för Wikileaks publiceringar om bland annat USA:s krigsföring i Afghanistan."
 • "Det handlar om allt från förolämpningar och vägran att lyda order till sexuella trakasserier och grova hot."
 • "Han säger att Christine Schürrers vägran att svara på frågor kan påverkat den totala bedömningen och att det då har varit till hennes nackdel."
 • "Swedbanks styrelse bakom vägran att lämna ut rapport."

Vad betyder vägran inom medicin ?

det att vägra

Möjliga synonymer till vägran

Relaterat till vägran

förbud

förnekelse

oenighet

avslag

bortstötning

ovillighet

Diskussion om ordet vägran