söndring

söndringen
söndringar
söndringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till söndring

Hur böjs ordet söndring på svenska?

Obestämd singular: söndring
Bestämd singular: söndringen
Obestämd plural: söndringar
Bestämd plural: söndringarna

Hur används ordet söndring

  • "Det heter att Sverige är ett land i söndring istället för samling, att medborgaren trycks ned, att ekonomin har stagnerat och att den offentliga förvaltningen är vanstyrd."
  • "En konsekvens av den fortsatta las-processen kan alltså bli en fördjupad söndring inom LO."
  • "Det är inte yttre faktorer som nu hotar att förgöra partiet, utan intern söndring."
  • "mot splittring och söndring."
  • "- Det finns de som tror att söndring och splittring mellan människor är vägen framåt för ett samhälle som ska hålla ihop."
  • "Många av åtgärderna känns igen från den politiska debatten, men Alliansen kan ändå nu efter dagar av intern söndring visa upp politisk enighet i en fråga som rankas högt av väljarna."
  • "Det kompromissande som ett regeringsparti är tvingat till skulle riskera att snabbt skapa söndring och splittring i ett så ideologiskt parti som Vänsterpartiet."
  • "Den som lägger ett sådant här förslag står för splittring och söndring."
  • "Löfvens strategi är uppenbart att avvakta den söndring inom Alliansen som nu sker inför öppen ridå."
  • "Därmed är det upplagt för fortsatt söndring inom Alliansen."

Möjliga synonymer till söndring

Relaterat till söndring

ovänskap

splittring

oordning

oenighet

irrlära

spridning

avbrott

tvedräkt

upplösning

brist på sammanhang

relationslöshet