oförsonlighet

oförsonligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet oförsonlighet

 • "Nackdelen är om blockpolitik som sådan utlöser en oförsonlighet som gör överenskommelser i viktiga frågor omöjliga."
 • "Det vilar en obehaglig oförsonlighet över amerikansk politik."
 • "Både representanthuset och senaten samlades i går men talen i kamrarna markerade mer oförsonlighet än kompromissvilja."
 • "Olof Palmes oförsonlighet och kraftuttryck mot diktaturer hindrade honom inte att, som någon uttryckt det, tala om fred på morgonen och marknadsföra Boforskanoner på kvällen."
 • "Det finns en oförsonlighet i attityden av det slaget att jag inte tror att det leder fram till en dialog."
 • "Han sade att många hårda ord har fällts mellan olika partiföreträdare och att det är lätt att få bilden av oförsonlighet, men popängterade att det nu finns en samsyn i många frågor."
 • "– Vi har mötts av ilska, oförsonlighet och fördömande."
 • "Riktigt så enkelt är inte saken men det finns en oförsonlighet mellan de båda sidorna som gör varje försök till kompromiss mellan parterna omöjlig."
 • "Det råder en total oförsonlighet mellan Shinawatra-lägret och oppositionen."
 • "Men det finns ingen fientlighet eller oförsonlighet, säger Löfven."
 • "Och striden mellan rabiata republikaner och vänsterorienterade demokrater i USA känns som en vänskaplig tillställning jämfört med den oförsonlighet som råder här."
 • "Låt oss hoppas att den oförsonlighet som finns upphör."
 • "Låt oss hoppas att den oförsonlighet som finns upphör."

Vad betyder oförsonlighet inom generell ?

det att vara oförsonlig

Möjliga synonymer till oförsonlighet

Relaterat till oförsonlighet

hat

illvilja

ovänskap

hämnd

halsstarrighet

motsättning

Diskussion om ordet oförsonlighet