hämndgirighet

Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till hämndgirighet

Relaterat till hämndgirighet

illvilja

ont

hämnd

hat

gengäld