förtrytelse

förtrytelsen
förtrytelser
förtrytelserna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förtrytelse på svenska?

Obestämd singular: förtrytelse
Bestämd singular: förtrytelsen
Obestämd plural: förtrytelser
Bestämd plural: förtrytelserna

Hur används ordet förtrytelse

  • "Det ligger ett tunt lager olja i viken på den svenska sida av Idefjorden där det norsk fartyget Hamnen ligger förtöjt vid en bergsida sedan fem år till de kringboendes förtrytelse."

Vad betyder förtrytelse inom juridik ?

förargelse, missnöje

Relaterat till förtrytelse

ovilja

obehag

missbelåtenhet

lidande

hat

Diskussion om ordet förtrytelse

  • - 2009-10-30

    MISSRÄKNING