sårbarhet

sårbarheten
sårbarheter
sårbarheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet sårbarhet på svenska?

Obestämd singular: sårbarhet
Bestämd singular: sårbarheten
Obestämd plural: sårbarheter
Bestämd plural: sårbarheterna

Hur används ordet sårbarhet

 • "Istället för att se oss människor som fria, rationella och oberoende menade filosofer som Alison Jagger och Charles Taylor att vi borde fokusera på vår sårbarhet, vårt beroende och vår dödlighet, för att på så sätt teckna en mer realistisk bild av våra liv."
 • "Den har ristat något i mitt medvetande som jag aldrig kommer att bli fri ifrån, en erfarenhet i mina vävnader, en förståelse för något djupt mänskligt – livets sårbarhet."
 • "När jag senare står utanför sjukhuset inser jag att jag för första gången i mitt vuxna liv konfronterats med min sårbarhet."
 • "Det finns mycket starka motiv för att fasa ut fossila drivmedel från transportsystemet; i första hand givetvis de accelererande klimatförändringarna, men även för att bli av med den stora sårbarhet transportförsörjningens oljeberoende medför."
 • "– Det finns en stor sårbarhet hos de här personerna som inte är märklig eller sjuk utan helt naturlig efter vad de varit med om."
 • "– Det finns en stor sårbarhet hos de här personerna som inte är märklig eller sjuk utan helt naturlig efter vad de varit med om."
 • "Godheten är i själva verket ett resultat av vår svaghet, sårbarhet och utsatthet."
 • "Vi vill inte visa vår sårbarhet, inte vara till besvär eller belasta någon med ytterligare en syssla i vardagens trassel."
 • "Men varje gång jag satte mig ner för att skriva behövde jag träda in i det här rummet av sorg och sårbarhet."
 • "Utan att vi underskattar problemen och den sårbarhet som präglar Afrika, finns det alla skäl att glädjas åt att en annan ljusare tid för kontinenten äntligen är här."
 • "Kanske är det någon som vill påvisa någon form av sårbarhet i samhället, eller så är det spänningslusta som driver."
 • "– Vi har mindre sårbarhet när vi är fler på samma ställe och kan backa upp varandra."
 • "– Det finns en otroligt stor sårbarhet i Lima och Transtrand."
 • "– Hon har en sårbarhet i rösten som är svår att inte bli berörd av."
 • "” Detta har visat på en enorm sårbarhet i det system som varit."
 • "– Det är inte oroväckande för nästa månad, men i längden ökar det hushållens sårbarhet och kommer det störningar i ekonomin blir de då svårare att hantera."
 • "Han menar också att de senaste årens reallöneökningar och skattesänkningar har gjort att folk har fått mer i plånböckerna och deras sårbarhet har därför minskat."
 • "Amos Oz får priset ” för ett humanistiskt, mångskiftande författarskap som utforskar människans utsatthet och sårbarhet och med utgångspunkt i Israels turbulenta historia som samhällsdebattör förespråkar fred och samexistens i den utdragna Israel – Palestinakonflikten. ”"
 • "” Vi behöver belysa demokratins sårbarhet ”"
 • "De familjekonstellationer som visar upp störst ekonomisk sårbarhet är ensamstående kvinnor och även hushåll där barn har en eller två utomlandsfödda föräldrar."

Diskussion om ordet sårbarhet