grämelse

grämelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder grämelse inom generell ?

känsla av varaktig sorg, vanligen förbunden med förargelse

Möjliga synonymer till grämelse

Relaterat till grämelse

lidande

obehag

missbelåtenhet

tungsinthet

grämelse

Diskussion om ordet grämelse