modfälldhet

modfälldheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder modfälldhet inom sport ?

det att vara modfälld

Översättningar

Synonymer till modfälldhet

Möjliga synonymer till modfälldhet

Relaterat till modfälldhet

fruktan

avmattning

tungsinthet

hopplöshet

hinder