modfälldhet

modfälldheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till modfälldhet

Vad betyder modfälldhet inom sport ?

det att vara modfälld

Möjliga synonymer till modfälldhet

Relaterat till modfälldhet

fruktan

avmattning

tungsinthet

hopplöshet

hinder

Diskussion om ordet modfälldhet